(1)
Urcelay Vicente, S. Editorial. Av. cienc. vet. 1999, 14.